Varia
Wystawy, instalacje
Książki
Warsztaty Manaia
Warsztaty ze Zwierciadłem
Gazeta Cafe
Michał Oleszczyk, Gorycz wygnania. Kino Terence’a Daviesa.

1 lipca 2008 roku nakładem krakowskiej Korporacji Ha!art ukazała się pierwsza polska monografia Terence'a Daviesa Gorycz wygnania autorstwa Michała Oleszczyka.

Gorycz wygnania to autorska analiza twórczości Daviesa - gęstej i wielopoziomowej, przeżywającej od kilku lat renesans w Wielkiej Brytanii. Davies - nazywany "Proustem kina" - w ciągu 30 lat zrealizował zaledwie siedem filmów. Autor traktuje pierwszych pięć filmów Daviesa jako jeden, autobiograficzny tekst filmowy, badając ich wzajemne zależności i wskazując na zdumiewającą jedność formalną i tematyczną. Zwraca uwagę na ich oryginalną organizację czasową i wszechobecność kina - obecność metaforyczną, autotematyczną i intertekstualną. Wskazuje również głębokie pokrewieństwa między "cyklem autobiograficznym" a dwoma ostatnimi (jak dotąd) filmami reżysera, stanowiącymi adaptacje utworów literackich Johna Kennedy'ego Toole'a i Edith Wharton. Książkę zamyka rozmowa z reżyserem, przeprowadzona w styczniu 2008 roku.

Książka Michała Oleszczyka to świadectwo filmoznawczej pasji i osobistego związku z kilkoma filmami, którego konsekwencje okazują się zaskakująco rozległe. Autor przyjmuje karkołomną pozycję, zawieszoną gdzieś pomiędzy chłodną filmoznawczą analizą i bezkrytycznym zachwytem nad samą filmową materią. Ujmuje przy tym pokorą wobec filmowego tekstu - zamiast dekonstruować znaczenia, woli raczej nadbudowywać kolejne ich warstwy na tych już dostarczonych przez twórcę. Jak pisze w pewnym miejscu, w filmografii Daviesa łatwo się zagnieździć, drążyć w głąb zamiast podróżować wszerz.

Krytyk filmowy Michał Oleszczyk jest absolwentem filmoznawstwa UJ, laureatem nagrody im. Krzysztofa Mętraka (2005) i stypendystą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004/05). W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ przygotowuje pracę doktorską poświęconą krytycznofilmowej myśli Pauline Kael. Publikuje w Kinie, Tygodniku Powszechnym i pracach zbiorowych (m. in. Mistrzowie kina amerykańskiego pod red. Łukasza A. Plesnara i Rafała Syski, Autorzy kina europejskiego pod red. Alicji Helman i Andrzeja Pitrusa).

Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2008.
Cena normalna 35 zł
Cena dla karnetowiczów 26 zł


Fragment książki

Zapraszamy do dyskusji na forum ENH

Moje NH
Strona archiwalna
Nawigator
PWŚCPSN
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
Program:
Moje filmy:
Indeks A-Z
Koncerty w Arsenale
Wydarzenia w Operze
Szukaj filmu/reżysera:
Skocz do cyklu: